World Rank Rank (Pakistan) Name Height (m) Location
2 1 K2/Godwin Austen Peak 8611 Karakoram
9 2 Nanga Parbat 8126 Himalaya
11 3 Gasherbrum I/K5 8080 Baltoro Karakoram
12 4 Broad Peak 8051 Baltoro Karakoram
13 5 Gasherbrum II/K4 8035 Baltoro Karakoram
Gasherbrum III 7952 Karakoram
17 6 Gasherbrum IV 7925 Karakoram
19 7 Distaghil Sar 7885 Karakoram
21 8 Kunyang Chhish 7852 Karakoram
22 9 Masherbrum (K1) 7821 Karakoram
25 10 Batura I 7795 Karakoram
26 11 Kanjut Sar 7790 Karakoram
27 12 Rakaposhi 7788 Karakoram
Batura II 7762 Karakoram
31 Saltoro Kangri 7742 Karakoram
Batura III 7729 Karakoram
33 13 Tirich Mir 7706
36 14 Chogolisa I 7665
38 15 Shispare 7611
Silberzacken 7597
Batura IV 7594
Unnamed 7581
39 16 Trivor 7577
44 17 Skyang Kangri 7,545
52 18 Noshaq 7492
53 19 Pumari Chhish (W) 7492
54 20 Passu Sar 7476
55 21 Yukshin Gardan Sar 7530
58 23 Malubiting (W) 7458
61 24 K12 7428
Muchu Chhish (Batura V) 7453
63 25 Sia Kangri 7422
64 26 Momhil Sar 7343
66 27 Skil Brum 7420
67 28 Haramosh 7409
68 29 Istor-o-nal 7403
69 30 Ghent Kangri 7400
70 31 Ultar Sar 7388
74 33 Sherpi Kangri 7380
78 34 Saraghrar 7349
81 35 Chongtar 7315
82 36 Baltoro Kangri 7280
88 37 Yutmaru Sar 7,283
Jutmo Sar 7330
Bojohagur Duanasir I 7329
Yazghil 7324
Gasherbrum V 7321
Unnamed 7300
Passu Diar 7295
Unnamed 7295
Malubiting C 7291
87 38 Baintha Brakk (The Ogre) 7285
89 40 Baltistan Peak (K6) 7282
Unnamed 7280
91 41 Muztagh Tower 7273
93 42 Diran 7266
104 43 Malungutti Sar (Mulungutti) 7207
109 44 Lupghar Sar (Central) 7200
Hachindar Chhish 7163[2]
Snow Dome 7160
Latok I 7151
Latok II 7145
Kampir Dior 7143
Unnamed 7133
Kunyang Chhish N 7108
Udren Zom 7108
Ghenta Peak 7090
Rakhiot Peak 7070
Sangemarmar Sar 7050
Link Sar 7041
Spantik (Golden Peak) 7027
Akher Chhish 7020
Pamiri Sar 7016
Rakaposhi East 7010
Mohsin Mir 7004
Laila Peak 6986
Karun Kuh 6977
K7 6934
Beka Brakai Chhok 6882
Vigne Peak 6874
Koyo Zom 6871
Dut Sar 6858
Angel Sar 6858
Latok III 6850
Chongra Peak 6830
Miar Peak 6824
Rhuparash 6785
Biarchedi 6781
Seiri Porkush 6771
Choricho 6756
Biale Peak 6729
Trinity Peak 6700
Mani Peak 6685
Haramosh II 6666
Thui I 6660
Gul Lasht Zom 6657
Piaju Peak 6610
Makrong Chhish 6607
Ganalo Peak 6606
Phuparash Peak 6574
Buni Zom 6550
Thui II 6523
Ghamubar I 6518
Noukarsich 6496
Honbrok 6459
Ghamubar II 6432
Uli Biaho 6417
Koser Gunge 6401
Trango Towers 6363
Namika Peak 6325
Urdukas I 6320
Bullah 6294
Purian Sar 6293
Mango Gusor 6288
Gama Sokha Lumbu 6282
Urdukas II 6280
Hunza Peak 6270
Marbal Peak 6256
Crystel Peak 6252
Ghuchhar Sar 6249
Garmush 6244
Lobsang 6225
Blatts Yaz 6191
Thui Zom 6158
Bilchar Dubani 6134
Urdukas III 6130
Chikar Zom 6110
Uli Biaho Tower 6109
Tupopdan 6106
Laila Peak 6096
Darmyani 6090
Mingli Sar 6050
Balti Peak 6050
Shayaz 6026
Mitre Peak 6025
Bublimating (Ladyfinger) 6000
Laila Peak 5971
Falak Sher 5918
Urdukas IV 5900
Shani Peak 5887
Chari Khand 5886
Cathedral Peak 5828
Khaltar Peak 5798
Bat Koshi 5791
Jurjurkhana Sar 5790
Mankial 5726
Lobsang Spire 5707
Twin Peaks South 5700
Shaigiri 5688
Borit Sar 5640
Mehrbani Peak 5639
Buldar Peak 5602
Liligo 5600
Shinlep Bluk 5517
Khiatar Peak 5454
Kirilgoz 5450
Godeli Peak 5325
Malika Parbat 5290
Jalipur Peak South 5215
Atabad 5180
Rush Pari Peak 5098
Ditchil 5084
Tusserpo La 5084
Khas Kamur 5048
Snow Dome 5029
Sasai Khand 5001
Gunshar 4950
Chattewala 4917
Bulan 4913
Kurkun 4890
Mount Sikaram 4761
Haraj 4730
Marpo Chungi 4695
Naltar Peak 4678
Thalle La 4572
Patundas 4570
Busper Peak 4564
Hachindar 4544
Jabardar 4511
Dianyor Peak 4358
Badshish 4237
Dinewar 4100
Tingrel 4085
Musa ka Musala 4080
Chhugam 4064
Highest peak, Looi Sar Naikan 3,578 m
Makra Peak 3,586 m
Ganga Choti 3,044 m
Pir Kanthi 3,321 m
Highest peak, Loai Saar 3,472 m
Highest peak, Lwarrh Saar 3,194 m
Highest peak, Salore Ghasha 3,184 m
Takht-i-Sulaiman 3,487 m
Sadozaitop 3,449 m